• Flexible organic plugging material of intumescent fireproof sealant

    Fleksibelt organisk tilstopningsmateriale af brændende brandsikker fugemasse

    Brand ler kaldes også organisk brandsikkert tilstopningsmateriale, som kan opdeles i pose og kasse. Materialet bruges hovedsageligt til at tilslutte hullerne i ledninger og kabler for at forhindre, at ledninger og kabler spredes fra huller til tilstødende rum og reducerer brandtab. Det har funktionerne røgforebyggelse, brandforebyggelse og støvforebyggelse. Derfor tilsluttes materialet i vid udstrækning i kraftværker, industri- og minedrift, højhuse, skibsbygningskraft, post- og telekommunikation, transformerstation, metallurgi og anden systemteknik.